7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Harmonogram sesji egzaminacyjnej


 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej 2017/2018

I ROK studiów I stopnia    

ANALIZA MATEMATYCZNA
 • I termin: 6 luty 2018 r. godz. 10:00 s. 2070 WMIM
 • II termin: 8 marca 2018 r. godz. 12:00 s. 3320 WMIM
CHEMIA ORGANICZNA
 • I termin: 29 stycznia 2018 r. godz. 8:30-9:45 Aula W. Chemii
 • II termin: 7 marca 2018 r. godz. 10:00-11:30 s. 305 W. Chemii
CHEMIA OGÓLNA. ELEMENTY CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ
 • I termin: 5 luty 2018 r. godz.13:30 Aula W. Chemii
 • II termin: 5 marca 2018 r. godz.10:00 s. 256 W. Chemii
PODSTAWY FIZYKI I
 • I termin: 31 stycznia 2018 r. godz. 9:00-12:00 s. 1.40 W. Fizyki (egz. pisemny), 2 luty 2018 r. godz.10:00-15:00 s. 2.22 W. Fizyki (egz. ustny)
 • II termin: 22 luty 2018 r. (egz. pisemny), 23 luty 2018 r. (egz. ustny)
PODSTAWY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
 • I termin: 7 luty 2018 r. godz. 10:00 s. 111 WGSR
 • II termin: 2 marca 2018 r. godz. 8:45 s. 221 WGSR

II ROK studiów I stopnia

EKOLOGIA Z BIOGEOGRAFIĄ
 • I termin: 31 stycznia 2018 r. godz. 9:00 s. 4.32 CNBCh
 • II termin: indywidualnie
EKONOMIA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
 • I termin: 8 luty 2018 r. godz. 16:00 s. 1147  W. Geologii
 • II termin: -
GLEBOZNAWSTWO
 • I termin: 9 luty 2018 r. godz. 10:00 s. 029 WGSR
 • II termin: -
HYDROGEOLOGIA Z HYDROGEOCHEMIĄ
 • I termin: 2 luty 2018 r. godz. 10:00 s. 3136 W. Geologii
 • II termin: 2 marca 2018 r. godz. 11:00 s. 2112 W. Geologii
ZAGROŻENIA I OCHRONA ATMOSEFRY
 • I termin: 27 listopad 2017 r. godz. 8:00-9:30 s. 220 WGSR
 • II termin: -

III ROK studiów I stopnia

OCHRONA PRZYRODY
 • I termin: 23 stycznia 2018 r. godz. 15:45-17:15 s. 9B W. Biologii
 • II termin: -
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • I termin:
 • II termin: -

        I ROK studiów II stopnia         

EKONOMICZNE PROBLEMY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • I termin: 31 stycznia 2018 r. godz. 18:45 s. 3136 W. Geologii
 • II termin:
EKOTOKSYKOLOGIA
 • I termin: 30 stycznia 2018 r. godz. 14:00 s. 103B W. Bologii
 • II termin:
WSTĘP DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 • I termin: 26 luty 2018 r. godz. 10:00 s. 1147 W. Geologii
 • II termin:

 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej 2017/2018

I ROK studiów I stopnia

GEOLOGIA
 • I termin: 18 czerwca 2018 r. godz. 12:00 W. Geologii s. 1015
 • II termin:
HYDROLOGIA                        
 • I termin:
 • II termin:
PODSTAWY FIZYKI II
 • I termin: 20 czerwca 2018 r. godz. 9:00-12:00 s. 1.40 W. Fizyki (egz. pisemny), 22 czerwca 2018 r. godz. 15:00-18:00 s. 2.22 W. Fizyki (egz. ustny)
 • II termin:
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
 • I termin: 13 czerwca 2018 r. godz. 10:00-14:00
 • II termin: 12 września 2018 r. godz. 10:00-14:00
WSTĘP DO BIOLOGII 
 • I termin: 11 czerwca 2018 r. godz. 8:00 W. Biologii s. 103/B
 • II termin: 11 września 2018 r. godz 9:00 W. Biologii s. 106/C

Zajęcia terenowe na Pobrzeżu - kolokwium: 15 czerwca 2018 r. godz. 12:00 W. Geologii s. 1015

II ROK studiów I stopnia

GIS     
 • I termin:
 • II termin:   
OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
 • I termin:
 • II termin:
PODSTAWY BIOCHEMII
 • I termin:
 • II termin:
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA    
 • I termin:
 • II termin:

III ROK studiów I stopnia

PRAWO MIĘDZYNARODOWE OCHRONY ŚRODOWISKA       
 • I termin:
 • II termin: 

Menu