7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Czym jest MSOŚ?

 

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) to samodzielna jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego (UW) współtworzona, na równych prawach, przez 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji. Ponadto współpracują z nami: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Socjologii oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

MSOŚ podlega bezpośrednio Rektorowi UW. Funkcję Dziekana i Prodziekana ds. studenckich pełni Dyrektor i jego Zastępca a funkcję Rady Naukowej spełnia Rada UCBS. Bieżącą działalność administracyjną zapewnia Sekretariat mieszczący się w budynku Wydziału Geologii.

MSOŚ nie zatrudnia własnej kadry naukowo-dydaktycznej - zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wydziałów Współtworzących i odbywają się w Kampusie Centralnym oraz w Kampusie na Ochocie. MSOŚ, poza Pracownią Komputerową, nie dysponuje własnymi salami dydaktycznymi - studenci korzystają ze stale unowocześnianej i modernizowanej infrastruktury Wydziałów Współtworzących.

Interdyscyplinarny program kształcenia z zakresu ochrony środowiska to główny atut MSOŚ albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Studia II stopnia stwarzają natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących MSOŚ oraz w ramach UCBS.