7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Zasady rekrutacji na studia równoległe i z przeniesienia

Zasady rekrutacji na studia równoległe:
Zasady rekrutacji na studia w trybie przeniesienia:
  • w postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która nie może być niższa niż 4,0. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.